RTM Sistemi

Re-Generation Therapy Method

RTM, Dr. Mustafa Yaşar’ın 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesinden faydalanarak 25 farklı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini, modern tıbbın bulguları ile sentezleyerek oluşturduğu bütüncül bir tanı ve tedavi sistemidir.

RTM sistemi nedir?

Dr. Mustafa Yaşar’ın 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesinden faydalanarak 25 farklı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini, modern tıbbın bulguları ile sentezleyerek oluşturduğu bütüncül bir tanı ve tedavi sistemi olan RTM, hastaya kendi tariflediği beden yapılarıyla yaklaşır, hastalığın sebebine iner, süreçle ilgilenir ve tedaviyi planlar.

Sistemin oluşumundan bugüne dek geçen sürede 40 bin farklı hasta üzerinde 130 bin vaka tecrübe edildi. Bu hastaların çoğunda ya tam bir şifa durumu elde edildi ya da önemli oranda iyileşmeler sağlandı. Yapılan tüm bu tedaviler Re-Generation Therapy Method (RTM) sistemine göre bütüncül bir yaklaşımla tasarlandı ve uygulandı.

Benzersiz Bir Tedavi Protokolü

  • Dörtlü Beden Yaklaşımı: RTM sistemi insanı tek bir beden yapısı halinde ele almaz. Bunun yerine; kas ve kemik yapılarını ihtiva eden Cisim Bedeni, enerji pleksusları olarak görev yapan çakralar üzerinden organize edilen Enerji Bedeni, tüm vücudu kapsayan ve fasia üzerinden etkileşim sağlayan Elektriksel Beden ve tüm bu bedenleri çevreleyen, meridyen noktalarınca sarılmış Kanal Bedeni olarak dörtlü beden yapısı ile tanımlar. RTM sisteminde teşhis ve tedavi, bu dört beden yapısını dikkate alarak düzenlenir.
  • Ayar Noktaları: RTM sisteminde DNA’larımızın önemli bir yeri vardır. Çünkü bedenin şekillenmesi de işleyişi de DNA’larımızda kayıtlı olan bilgilere göre olur. Neyin faydalı neyin zararlı olduğu da, nabzın kaç olacağı ve solunum sayısı da bu bilgilenme ile oluşturulur. Bu bilgiler hayatın sağlanması için ortaya konan orijinal ayar noktalarıdır. Beden, bu bilgiler ışığında en uygun yaşam formunu oluşturur. Bazen bedeni zorlayan şartlar karşısında beden hayatın idamesi için yeni değerler ortaya koyabilir. Hayatın devamı için değerlerin değişerek, yeni değerlerin ortaya konması, bu yeni durumun hastalık olarak algılanmasına sebep olur. Aslında ilk değerler ne kadar doğru ve gerekli ise ikinci oluşan değerler de hayat için o kadar doğru ve gereklidir.
  • Yaşam Tarzı: Bedenin ayar noktalarının değişiminde GDO’lu gıdalardan strese, düzensiz ilaç kullanımından hareketsiz yaşantıya, kötü alışkanlıklarımızdan genetik yatkınlığa kadar birçok etken görev alabilir. Etkenler ne kadar çok olursa olsun bedenimizde hastalık triadı adını verdiğimiz üç ana değişikliğe neden olur. Kirlenme, sistemlerin bozulması ve DNA’lardaki kod değişiklikleri…
  • Hastalık Triadı: Hastalık triadı aslında hastalık süreçlerinin ana nedenidir. Çünkü kalıcı rahatsızlıklar hastalık triadı oluşumundan sonra başlar. Hastalık triadının ardından bedenimiz yeni değerlerine göre işlemeye başlar. Yeni hormonal ve enzimsel değişimler bedende tansiyon ve şeker seviyelerimizde değişikliğe neden olur ki bu sonuçlar hastalık olarak algılanır.
  • Tedavi Triadı: Tedavide amaç hastalık triadının geri çevrilmesidir. RTM sisteminde hastalıkların oluşumunda hastalık triadı devreye girdiği gibi tedavide de tedavi triadı devreye konur. Kirlenme, temizlenme süreçleriyle; sistem bozulmaları, sistem desteklenmeleriyle; DNA değişimleri de DNA orijinal bilgilerinin bedene hatırlatılmasıyla, bedenin orijinal DNA bilgilenmesi sağlanır. Yani Hastalık triadının karşısında, yine RTM sistemine has bir yaklaşım olan tedavi triadı yer alır. Tedavi için yapılması gereken DNA’daki bilgi değişikliğinin geriye döndürülmesi, bozulan sistemlerin desteklenmesi ve kirlenen bedenin temizlenmesidir. Bu aşama RTM protokolleri çerçevesinde yapılması gereken özenli bir süreci kapsar.
  • Nedensellik Yaklaşımı: RTM sistemi sonuç odaklı yaklaşımdan ziyade kaynak ve nedenlere inerek hastalıkların asıl sebeplerini ortaya koyar ve bu yönde tedavi süreçlerini bedenin kendi işlerliği ile tasarlar. Sistemin kendine özgü bu bakış açısı ile teşhis ve tedavide kullandığı yöntemler, her anlamda bütüncül bir yaklaşımı temsil eder.

RTM Neyi Amaçlar?

RTM sisteminin insanları ulaştırmak istediği nihai sonuç, tam sağlık durumu olarak ifade edebileceğimiz, kişinin hiçbir destekleyici ürüne veya uygulamaya ihtiyacı olmadan tam iyilik haliyle yaşamını sürdürebilmesidir. Bu süreç hastanın durumuna göre kademeli olarak ilerler.

  • İlk Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarıyla beraber RTM sistemi protokolleri çerçevesinde tam sağlık durumunda olması.
  • İkinci Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarına ihtiyaç duymadan sadece RTM sistemi protokolleri ile tam sağlık durumunda olması.
  • Son Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarına ve RTM Sistemi protokollerine ihtiyaç duymadan tam sağlık durumunda olması.

RTM’de Hasta ve Hastalık Algısı

RTM, her hastanın tanımlı hastalığını kendine göre hissettiğine ve yaşadığına inanır. Bu yüzden anamnez alma sürecinde çok detaylı sorularla hastanın şikayetleri dikkatli şekilde dinlenir ve protokol, hastalık kalıplarının dışına çıkılarak kişilere has şekilde tasarlanır.

Çünkü;

RTM sisteminde hasta ya da hastalık, tamamen kendine özgü bir biçimde değerlendirilir. Yani “Hastalık yoktur, hasta vardır” mottosu, RTM sisteminde gerçek anlamıyla uygulanır.