0

Remember Regeneration Therapy Method (RTM) Tıp 3.0

 

RTM Sistemi; bütüncül bir yaklaşımdır, bedene ve bedenin ortaya koyduklarına bütünsel bakar. Hastalıkları, semptomlarını baskılamak yerine, kaynağına inerek, kaynak-neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde ele alır. Sisteme özgü teşhis ve tedavi yöntemleri ile modern tıp ve geleneksel tıbbın en mükemmel ve kişiselleştirilmiş sentezidir. Tıp 3.0 olarak konumlanmaktadır.
 
TIP 3.0: Tıp neredeyse insanlık tarihi var olduğundan beri vardır. RTM sistemi tarihsel olarak modern tıbba gelene kadar olan geleneksel yöntemlerin uygulandığı zamanları Tıp 1.0 olarak adlandırır. O dönemlerden günümüze kadar gelen akupunktur, homeopati, ayurveda ve pek çok yöntem uygulanmaya bu dönemde başlamıştır ve başarısı kanıtlanmış olanları günümüze kadar gelmiştir. Modern tıp ise branşlaşmanın, tanı ve tedavide teknolojinin devreye girdiği, pek çok hastalığın isminin konabildiği ve beraberinde pek çok kimyasal ilacında hayatımıza girdiği Tıp 2.0 olarak adlandırılır. Tıp 3.0 yani RTM sistemi ise, kurucusu Dr.Mustafa Yaşar’ın modern tıp eğitimi almış bir hekim olarak 30 yılı aşkın yolculuğunda Tıp 1.0 ın günümüze kadar başarı ile gelmiş tüm uygulamalarının eğitimlerini alarak, farklı bir bakış açısı ile ortaya koymuş olduğu modern ve geleneksel tıbbın interdisipliner, kişiselleştirilmiş bir sentezidir.
 
 
RTM felsefesi; 
 
Bedene bütüncül yaklaşım; beden bir bütündür, RTM sistemi Neden-Kaynak-Sonuç ilişkisi içerisinde bedeni sadece organlar, sistemler olarak veya fiziki olarak görünen beden olarak ele almaz.  RTM sistemi bedeni 3 lü benden formunda inceler. 
Elektriksel Beden: Sinyalizasyonlar, bedenin elektrik potansiyeli, (Ekg, eeg vb. elektrik potansiyel ölçümleri içindir) elektrikten oluşan beden formudur. Elektriksel beden bizim matriks dediğimiz bir yapının altında yer alır. Kuantum fiziğinde elektrik potansiyeli oluşmadan önce, akıl sahibi olan bir yapı vardır. Evrensel modelde olduğu gibi bedende de ilk ortaya konan elektriksel beden yani negatif pozitif yüklerdir, daha sonra bunlar, atom altı yapıları ve evrensel yasaları koordine eder. Akıl sürecini yürüten matriks bedenimizin fonksiyonel aklıdır. Akıl zeka dediğimizdeki beyin ile beden aklı farklıdır. Hücrelerin ne kadar neye ihtiyacı var tansiyon seviyesi, kan basıncı ne olacak bedenin fonksiyonel aklı ile koordine edilir. Fonksiyonel aklı koordine eden ise temel matriks yapısıdır. Temel matriks bedende fasyal yapıda bulunan matriksten farklı bir yapıdır.
 
 
Kimyasal Beden: Bedenin kimyasını oluşturur. Hormonlar, enzimler, metabolik değerler laboratuar analizleri ile görülebilen beden, nöral yapılardır.
 
 
Fiziksel Beden: Dokusal beden formumuz, hücre yapıları, organlar, dokular, sistemler, kemikler, kaslar DNA dediğimiz hücre içi bilgi merkezleri de fiziksel bedende yer alır, fibröz yapılardır.
 
Bu üçlü beden formu bedeni oluşturur. Evrensel model bedende de ortaya konmaktadır. Fiziksel ve kimyasal bedenlerimiz görünen bedenlerimizdir. Elektriksel beden yapımız ise görünmeyen beden yapımızdır. Ve beden aklı denen kavramı içeren matriks ile koordine edilir. 
 
 
Hastalıkları Kaynak-Neden-Sonuç ilişkisi çerçevesinde ele almak;
 
 
RTM sistemi “Hastalık yoktur, hasta vardır!” mottosu ile yaklaşır hastalarına, bütüncül bakar. Teşhis ve tedavide kaynak-neden-sonuç ilişkisini esas alır. Aynı hastalık, aynı şikayet farklı kişilerde farklı kaynaklardan meydana gelirken aynı kaynaklar farklı kişilerde farklı nedenler ve sonuçlar ortaya çıkartır. Kaynak hastalığın asıl sebebidir. Neden kaynağın sebep olduğu değişimlerdir. Sonuç ise hastalığın ta kendisi. 
 
 
Örneğin; kliniklerimize osteokondrit tanısı ile gelen hastamızın dizlerinden şikayeti yıllardır süre gelmekte ve giderek artmaktadır. Hastamızın sonucu osteokondrittir. Nedeni ise eklem kıkırdağındaki ve civar dokulardaki hasardır. Giderek yürümekte zorlanmakta, ağrıları artmakta ve hareket kabiliyeti azalmaktadır. RTM bu hastayı RTM sistemine göre inceler ve kaynağının aslında mesane enerji hattı ve sisteminde meydana gelen tıkanıklık olduğunu tespit eder. Sonuç kendisini dizde gösterse de kaynak bulunup çözülmemiş olduğundan hastanın şikayetleri uygulanmış olan tüm farklı tedavilere rağmen artmıştır. Hastanın tedavisinin merkezinde RTM fitoterapötikleri yer alır. Ayrıca destekleyici, süreci hızlandırıcı doğal tedavi yöntemleri uygulanır. Kaynağın tespiti sonrasında RTM tedavileri ile ameliyatsız ve kimyasal ilaçlar kullanmadan yeniden rahatça yürüyebilmesi RTM sisteminin 30 yıla yakın geçmişinde onbinlerce hastadan sadece bir örnektir.
 
 
Tüm RTM tedavilerinde, tedavinin en önemli unsuru, RTM Fitoterapötikleri’dir. RTM Fitoterapötikleri; RTM  Nutrasötik Sanayii’de sadece RTM hastaları için özel olarak üretilmektedir. Sayıları giderek artan akademik makaleler ve sağlığına kavuşmuş onbinlerce hasta ile  başarıları ve etkinlikleri kanıtlanmış olan RTM fitoterapötiklerinin tüm AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları RTM Nutrasötik Sanayii bünyesinde yapılmaktadır.
 
 
Modern tıp, bugün geldiği noktada pek çok hastalığa teşhisi başarı ile koymakta ve hastalığı isimlendirmektedir. RTM sistemi ise hastalığın ismine değil kaynağına odaklanır. Her tansiyon hastası aynı sebeplerden tansiyon hastası olmamıştır. Adı konan hastalık RTM sisteminde sonuçtur, örneğin tansiyon, diyabet, romatoit artrit, kanser. Vücut belirli nedenlerden dolayı bu hastalığı ortaya koymuştur, RTM sistemi bu nedenlerin doğuran kaynağına iner. 
 
 
“Sağlık, bedenin tüm modelleri ile uyum içinde var olması, hastalıklar ise, baskılanması gereken sonuçlar değil, bedenin yeni yaşam değerleridir.” Sağlıklı bir hayat sürdürebilmemiz için yapmamız gereken bedeni orijinal yaşam değerlerine dönmesini sağlamaktır. 
RTM Tedavi Sistemi, felsefesi, hastaya ve hastalıklara yaklaşımı, teşhis ve tedavi yöntemleri, nutrasötik sanayiisi ve akademisi ile dünyada bir ilki oluşturmaktadır. 
 
 
Dr. Mustafa Yaşar
 
RTM (Remember Regeneration Theraphy Method Sistem Kurucusu)